Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
25/02/2016

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Кирил Добрев Добрев за член и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 26 февруари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1557