Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за даване на съгласие за участие на Република България в Общото увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие - 2010 г.
25/02/2016

 


РЕШЕНИЕ

за даване на съгласие за участие на Република България в Общото увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие – 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Дава съгласие за участие на Република България в Общото увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие – 2010 г., чрез записване през 2016 г. на разпределените за страната 1393 акции по номинал на обща стойност 168 044 555,00 щ. д., в това число подлежаща на внасяне част в размер 10 082 673,30 щ. д. и платима при поискване част в размер 157 961 881,70 щ. д., съгласно Решение № 613 на Управителния съвет на Международната банка за възстановяване и развитие, прието на 16 март 2011 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 23 март 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

2305