Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за предсрочно преустановяване съществуването на Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската федерация и Република Турция във вътрешната политика на Република България
18/03/2016

 


РЕШЕНИЕ

за предсрочно преустановяване съществуването на Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската федерация и Република Турция във вътрешната политика на Република България

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Преустановява съществуването на Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската федерация и Република Турция във вътрешната политика на Република България.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 23 март 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2304