Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2015 г. - 31 декември 2015 г.
09/06/2016

 


РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2015 г. – 31 декември 2015 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за Българската телеграфна агенция

РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2015 г. – 31 декември 2015 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 6 октомври 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

8105