Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" за периода от 2006 до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна
07/10/2016

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна.

2. Комисията по т. 1 се състои от народни представители от всички парламентарни групи, като броят им се определя на пропорционален принцип.

3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, общо от 20 членове, от които един председател и двама заместник-председатели:

Председател: Валери Симеонов Симеонов

Заместник-председатели:    Методи Борисов Андреев,

                                          Антони Антониев Тренчев

Членове:  Делян Александров Добрев,

Александър Руменов Ненков,

Валентин Алексиев Николов,

Цветомир Цвятков Михов,

Диана Иванова Йорданова,

Георг Даниелов Георгиев,

Таско Михайлов Ерменков,

Жельо Иванов Бойчев,

Драгомир Велков Стойнев,

Рамадан Байрам Аталай,

Митхат Сабри Метин,

Петър Пандушев Чобанов,

Мартин Димитров Димитров,

Искрен Василев Веселинов,

Георги Николов Недев,

Магдалена Ламбова Ташева,

Кирил Петров Цочев.

4. Комисията се избира за срок от три месеца.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 октомври 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

8447