Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна
25/10/2016

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 35, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Делян Александров Добрев като член на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна.

2. Избира Станислав Стоянов Иванов за член на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 27 октомври 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

8667