Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с Коледната ваканция и работата на Народното събрание през декември 2016 г. и януари 2017 г.
13/12/2016

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с Коледната ваканция и работата на Народното събрание през декември 2016 г. и януари 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 43, ал. 2 и 3 и чл. 45, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 20 декември 2016 г. от 11,00 ч. по допълнително приет дневен ред.

2. Коледната ваканция на Народното събрание за 2016 г. е от 23 декември 2016 г. до 6 януари 2017 г. включително.

3. Комисиите на Народното събрание провеждат заседания на 9 и 10 януари 2017 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 14 декември 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10182