Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
19/04/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание в състав от 22 народни представители, от които 9 от ПП „ГЕРБ“, 7 от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, 3 от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, 2 от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и 1 от ПП „ВОЛЯ“.

2. Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 97 от 2014 г.; доп., бр. 13 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2016 г.) става Проект на правилник за организацията и дейността на 44-то Народно събрание. Срокът за писмени предложения от народните представители за изменения и/или допълнения в проекта е до 18,00 ч. на 24 април 2017 г.

3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:

Председател: Данаил Димитров Кирилов.

Членове:          Александър Руменов Ненков,

               Алтимир Емилов Адамов,

               Десислава Вълчева Атанасова,

               Екатерина Спасова Гечева-

               Захариева,

               Снежана Георгиева Дукова,

               Станислав Стоянов Иванов,

               Стоян Христов Пасев,

               Цвета Вълчева Караянчева,

               Антон Константинов Кутев,

               Валери Мирчев Жаблянов,

               Жельо Иванов Бойчев,

               Дора Илиева Янкова,

               Иван Валентинов Иванов,

               Красимир Христов Янков,

               Филип Стефанов Попов,

               Христиан Радев Митев,

               Емил Димитров Симеонов,

               Николай Веселинов

               Александров,

               Хамид Бари Хамид,

               Камен Костов Костадинов и

               Полина Цветославова Цанкова-

               Христова.

4. Комисията се избира за срок от 14 дни.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 20 април 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

2891