Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати
19/04/2017

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати.

2. Комисията по т. 1 събира, обобщава и анализира данните за случаите на дължими, но неизплатени заплати от страна на работодателите.

3. Комисията по т. 1 се създава на паритетен принцип, като се състои от по двама народни представители от всяка парламентарна група.

4. Избира ръководство и състав на Временната комисия общо от 10 членове, както следва:


Председател:


Диана Иванова Йорданова.


Членове:


Светлана Ангелова Найденова,


 


Драгомир Велков Стойнев,


 


Крум Костадинов Зарков,


 


Павел Димитров Шопов,


 


Александър Николаев Сабанов,


 


Хасан Ахмед Адемов,


 


Елхан Мехмедов Кълков,


 


Албена Владимирова Найденова,


 


Дора Стоянова Христова.5. Комисията се избира за срок от два месеца.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 28 април 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3169