Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Служба "Военна информация" за 2016 г.
24/04/2017

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад за дейността на Служба „Военна информация“ за 2016 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 6 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на Служба „Военна информация“ за 2016 г. (секретно).

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 25 януари 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

795