Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
10/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в състав от 5 основни членове и 5 заместващи членове, както следва:

– за Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 2 основни и 1 заместващ;

– за Парламентарната група на „БСП за България“ – 1 основен и 1 заместващ;

– за Парламентарната група на „Обединени патриоти“ – 1 основен и 1 заместващ;

– за Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – 1 основен и 1 заместващ;

– за Парламентарната група на ПП ВОЛЯ – 1 заместващ.

2. Избира състав на делегацията, както следва:

а) основни членове:

– Десислава Вълчева Атанасова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

– Лъчезар Богомилов Иванов от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

– Кристиан Иванов Вигенин от парламентарната група на „БСП за България“;

– Борис Янков Ячев от парламентарната група на „Обединени патриоти“;

– Имрен Исметова Мехмедова от парламентарната група на „Движение за права и свободи“;

б) заместващи членове:

– Владимир Цветанов Тошев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

– Елена Николова Йончева от парламентарната група на „БСП за България“;

– Искрен Василев Веселинов от парламентарната група на „Обединени патриоти“;

– Ахмед Реджебов Ахмедов от парламентарната група на„Движение за права и свободи“;

– Гергана Желязкова Стефанова от парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

3. Избира ръководство на делегацията в състав:

– Десислава Вълчева Атанасова – ръководител;

– Кристиан Иванов Вигенин – заместник-ръководител;

– Борис Янков Ячев – заместник-ръководител.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3564