Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г.
13/06/2017

 


РЕШЕНИЕ

за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Определя осемчленна комисия, която да одитира годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г.

2. Избира състав на комисията, както следва:

Председател: Диана Иванова Йорданова – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ.

Членове: Евгения Даниелова Ангелова – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ,

Георги Ченков Търновалийски – народен представител от Парламентарната група „БСП за България“,

Маргарита Николаева Николова – народен представител от Парламентарната група „Обединени патриоти“,

Сергей Манушов Кичиков – народен представител от Парламентарната група „Движение за права и свободи“,

Кръстина Николова Таскова – народен представител от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ,

Илия Неделчев Илиев – регистриран одитор,

Асен Костов Китов – регистриран одитор.

3. Комисията да изготви доклади по отчетите по т. 1, които да внесе в Народното събрание до 30 септември 2017 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 21 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

4612