Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по правни въпроси
08/11/2017

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по правни въпроси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Денчо Стоянов Бояджиев като член на Комисията по правни въпроси.

2. Избира Тодор Байчев Байчев за член на Комисията по правни въпроси.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 9 ноември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

8659