Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
09/11/2017

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Евгения Бисерова Алексиева като член на Комисията по икономическа политика и туризъм.

2. Избира Теодора Радкова Георгиева за член на Комисията по икономическа политика и туризъм.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 15 ноември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

8803