Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна на състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
09/11/2017

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Теодора Радкова Георгиева като член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

2. Избира Ралица Трилкова Добрева за член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 15 ноември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

8802