Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
17/11/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание

Народното събрание на основание чл.86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Цвета Вълчева Караянчева за председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 ноември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цвета Караянчева

8823