Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
21/11/2017

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Цвета Вълчева Караянчева като член на Комисията по земеделието и храните.

2. Избира Ирена Методиева Димова за член на Комисията по земеделието и храните.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 22 ноември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

8988