Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на заместник-председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
22/11/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното съб­рание и Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото Народно събрание (ДВ, бр. 32 от 2017 г.)

РЕШИ:

Избира Емил Маринов Христов от Парламентарната група на ПП ГЕРБ за заместник-председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 23 ноември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

8987