Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Георги Гьоков към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов относно политика за решаване на демографските проблеми на страната
16/11/2017

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народния представител Георги Гьоков към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов относно политика за решаване на демографските проблеми на страната

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Възлага на Министерския съвет на Република България в срок до 30 ноември 2017 г. да внесе в Народното събрание Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030).

2. Възлага на Министерския съвет на Република България в срок до 31 януари 2018 г. да изготви и внесе в Народното събрание Отчет за изпълнение на дейностите по мерките за преодоляване на демографската криза в Република България от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г.

3. Възлага на Министерския съвет на Република България в срок до 31 март 2018 г. да изготви и представи пред Народното съб­рание прогноза за демографското развитие на Република България до 2040 г.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 17 ноември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

8904