Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2017 г.
29/01/2018

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни

РЕШИ:

Приема Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността ù през 2017 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 април 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание Емил Христов

4192