Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
28/02/2018

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България.

2. Комисията се състои от 15 народни представители – по трима от всяка парламентарна група.

3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:

Председател: Жельо Иванов Бойчев.

Членове:        Делян Александров Добрев,

Валентин Алексиев Николов,

Димитър Николов Лазаров,

Таско Михайлов Ерменков,

Крум Костадинов Зарков,

Петър Христов Петров,

Николай Веселинов  Александров,

Александър Николаев Сабанов,

Рамадан Байрам Аталай,

Елхан Мехмедов Кълков,

Сергей Манушов Кичиков,

Полина Цветославова Цанкова-Христова,

Албена Владимирова  Найденова,

Пламен Трифонов Христов.

4. Комисията се избира за срок от един месец.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 март 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

2968