Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
16/03/2018

 


РЕШЕНИЕ

за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията

РЕШИ:

1. Отпуска държавни парични награди пожизнено за особени заслуги към българската държава и нацията в размер 700 лв. месечно, съответно на:

Мария Константинова Чичикова

проф. Иван Петков Дреников

Александрина Милчева

Павел Кирилов Поппандов

проф. Петър Стефанов Льондев,

за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.

2. Възлага изпълнението на решението на министъра на културата.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 29 март 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

3606