Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питане от народните представители Таско Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев и Станислав Владимиров към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика на Министерството на енергетиката в областта на топлоснабдяването
30/03/2018

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питане от народните представители Тacкo Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев и Станислав Владимиров към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика на Министерството на енергетиката в областта на топлоснабдяването

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

В срок до 1 октомври 2018 г. министърът на енергетиката да представи в Народното събрание информация за техническото състояние и експлоатационната годност на енергийните обекти в страната в областта на топлоснабдяването.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 5 април 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цвета Караянчева

3783