Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2017 г.
30/03/2018

 


РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация

РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2017 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 май 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

5157