Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката
20/04/2018

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по образованието и науката

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Елена Стефанова Аксиева за член на Комисията по образованието и науката.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 25 април 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

4398