Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г.
31/05/2018

 


РЕШЕНИЕ

по Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 юни 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

4575