Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
14/06/2018

 


РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:

Предсрочно прекратява мандата на Камен Сотиров Плочев като управител на Националната здравноосигурителна каса.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 юни 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

5958