Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
29/06/2018

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:

Приема Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 27 февруари 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

1527