Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по отбрана
05/07/2018

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по отбрана

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 във връзка с чл. 15, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Спас Янев Панчев като член на Комисията по отбрана.

2. Избира Васил Миланов Антонов за член на Комисията по отбрана.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 6 юли 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

6805