Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
17/07/2018

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 73, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит

РЕШИ:

Избира Стефан Александров Белчев за член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори с мандат от 4 години.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 юли 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

7143