Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
18/10/2018

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Калин Димитров Василев за член на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 октомври 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9374