Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Питане Адресат Дата на постъпване Статус
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно осигуряване на финансова подкрепа с фокус върху малките и средни предприятия Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 18/10/2019 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиката на Правителството по противодействие на дейността на чужди разузнавателни централи от страни от ЕС и НАТО срещу националната сигурност на Република България Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 11/10/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиките и мерките, които Правителството ще предприеме за създаване на условия за достоен живот на възрастните хора Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 11/10/2019 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката на правителството за разпределение на средствата от централния бюджет за общините Владислав Горанов, Министър на финансите 11/10/2019 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно осигуряване на качествени и достъпни обществени пътнически услуги Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 11/10/2019 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиката на Правителството по противодействие на дейността на чужди разузнавателни централи от страни на ЕС и НАТО срещу националната сигурност на Република България Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 10/10/2019 в несъответствие с ПОДНС
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиките за насърчаване на по-дълъг трудов живот Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 07/10/2019 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиката на Министерство на вътрешните работи по противодействие на дейността на чужди разузнавателни централи от страни от ЕС и НАТО срещу националната сигурност на Република България Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 30/09/2019 оттеглен
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно политиката на Министерство на отбраната към модернизация на Военновъздушните сили на Република България Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 27/09/2019 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България Боил Банов, Министър на културата 17/09/2019 неотговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно политика по национална сигурност, свързана с приемането на страната в Шенген Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 13/09/2019 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно политиките на Министерството на вътрешните работи за гарантиране на конституционните права на гражданите Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 11/09/2019 отговорено
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно стратегията за семейството и детето Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 11/09/2019 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно националната политика на правителството на Република България за развитие на отношенията с Руската федерация за успешно реализиране на българските национални интереси Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 11/09/2019 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ; КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ; Относно политиката на Министерството на околната среда и водите относно термичното третиране на отпадъци в страната Нено Димов, Министър на околната среда и водите 02/09/2019 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно икономическата политика на Правителството Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 22/07/2019 в несъответствие с ПОДНС
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно политиката на националната сигурност Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 17/07/2019 в несъответствие с ПОДНС
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно ангажиментите и отговорностите на "България еър" като национален превозвач и зачестилите случаи на закъснения на полети Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 17/07/2019 оттеглен
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно правителствените политики в областта на националната сигурност в контекста на изострящата се глобална геополитическа среда Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 12/07/2019 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно правителствените политики в областта на националната сигурност в контекста на изострящата се глобална геополитическа среда Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 11/07/2019 в несъответствие с ПОДНС
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно задълбочаващи се проблеми при експлоатацията на Регионалното депо за битови отпадъци на гр. Ямбол Нено Димов, Министър на околната среда и водите 10/07/2019 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно последиците от предприетите от правителството мерки за справяне с предполагаемото наличие на чума по дребните преживни животни в България Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 10/07/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политика на Министерство на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/06/2019 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно икономическия модел, действащ в България и необходимостта от неговата промяна Томислав Дончев, заместник министър-председател 11/06/2019 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно готовността за реакция на здравната система в донорски ситуации Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/06/2019 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно политиките на Министерството на здравеопазването за осигуряване на кръв и кръвни съставки Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/06/2019 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; Относно общата политика на правителството относно електроенергетиката в страната, базирана на собствен добив на въглища, дефиниране на основните определящи елементи на отношението и поведението на изпълнителната власт в решаването на проблемите в сектора Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 06/06/2019 в несъответствие с ПОДНС
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно преразпределяне на излишъка по националния бюджет за 2019 г. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 05/06/2019 в несъответствие с ПОДНС
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите по контрола и налагането на санкции по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 31/05/2019 отговорено
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ; ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ; КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН; Относно съоръжението Летище Пловдив Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 11/04/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ; Относно резултатите от дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция и изпълнението на правомощията за защита на финансовите интереси на Република България, произтичащи от Закона за държавната финансова инспекция при осъществяването на последващия контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки Владислав Горанов, Министър на финансите 09/04/2019 отговорено
ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА; Относно въвеждане на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки Владислав Горанов, Министър на финансите 09/04/2019 отговорено
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА; Относно изпълнения на намеренията на Република България за едновременно присъединяване към Валутно-курсов механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз Владислав Горанов, Министър на финансите 28/02/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ; Относно наличен национален капацитет и интерес за използването на финансови инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 28/02/2019 отговорено
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА; Относно направени изменения и допълнения на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин Владислав Горанов, Министър на финансите 28/02/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно подобряване безопасността на общинските пътища и осигуряване на условия за модерна общинска пътна мрежа Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 13/02/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно осигуряване на условия и възможности за укрепваща здравето физическа активност и практикуване на спорт Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 13/02/2019 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно политиката на българското правителство за гарантиране сигурността на България в контекста на излизане от Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег на действие на САЩ и Русия Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 13/02/2019 оттеглен
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно политиката на Министерството на финансите за осигуряване на стабилност в отношенията по регистрацията, отчитането и софтуерното управление на извършените доставки и продажби Владислав Горанов, Министър на финансите 07/02/2019 отговорено
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА; Относно оценяване на учениците в училищното образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 06/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиките, които ще бъдат следвани за развиване и подобряване на медицинската експертиза в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно политиката на Министерството на здравеопазването за оставането и реализацията в страната на завършилите висшето си образование в България лекари, лекари със специалност и медицински специалисти (сестри и акушери) Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 31/01/2019 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно визия на Министерство на труда и социалната политика по отношение на промени в трудовото законодателство Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 25/01/2019 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно вижданията на Министерството на образованието и науката за бъдещето на езиковите гимназии Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 18/01/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиките по отношение на интеграцията на ромите Томислав Дончев, заместник министър-председател 16/01/2019 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно политиката на министерството по въвеждането в действие на електронните винетки Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/01/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиките по отношение на интеграцията на ромите Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 15/01/2019 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно организацията на трансплантационното лечение в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 11/01/2019 отговорено
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ; Относно действия на Министерски съвет по Наказателна процедура на ЕК срещу Република България 20102109 относно превишаване на нормите за ФПЧ10 Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 20/12/2018 в несъответствие с ПОДНС
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно политиката на Министерство на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до медицинска помощ предоставена от общопрактикуващи лекари Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/12/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно политиката на правителството за справяне с усложняващата се епизоотична обстановка в страната Томислав Дончев, заместник министър-председател 30/11/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно политиката в областта на кадастъра - създаване и поддържане, обслужване на граждани Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/11/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване на възможности за трансплантации на български граждани след отказ на Евротрансплант за сътрудничество с България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/11/2018 оттеглен
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно Политиката на правителството за справяне с усложняващата се епизоотична обстановка в страната Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 23/11/2018 в несъответствие с ПОДНС
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно развитието на отношенията между България и Македония и позицията на Република България за името Северна Македония Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 09/11/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ; Относно изпълнение на разпоредби от подзаконовата нормативна база в областта на електронното управление, във връзка с електронния обмен на документи в администрацията Томислав Дончев, заместник министър-председател 06/11/2018 оттеглен
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването, приемането и влизането в сила на Общи устройствени планове (ОУП) Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/11/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно политиката по превенция и преодоляване на заболяването "африканска чума" по свинете Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/11/2018 оттеглен
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно политиката по превенция и преодоляване на африканска чума и други болести, пренасяни от диви животни Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/11/2018 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката на правителството за строителството, реконструкцията, рехабилитацията и стопанисването на републиканските пътища - ІІІ клас Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/10/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно политиката на МВР относно регистрирането и отчитането на престъпленията от общ характер и пътнотранспортните произшествия Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 03/10/2018 отговорено
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно преодоляването на последствията от чумата по дребните преживни животни в областите Бургас и Ямбол и позицията на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на животновъдството в Странджа Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 25/09/2018 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно политиките, в съответствие с които са разпределени допълнителни трансфери за сметка на централния бюджет през 2018 г Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 20/09/2018 в несъответствие с ПОДНС
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост,и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно стратегия на Министерството на труда и социалната политика за компенсиране повишаването на цените на хляба и стоките от първа необходимост Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 19/09/2018 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно политиката на Министерството на енергетиката по транспониране на европейското законодателство Теменужка Петкова, министър на енергетиката 05/09/2018 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно преминаване на училищата към едносменен режим Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/07/2018 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно състояние и бъдещо развитите на мрежата от иновативни училища в България Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно политика за развитие на железопътния транспорт Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26/06/2018 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на гарантиране на сигурността на доставките на природен газ Теменужка Петкова, министър на енергетиката 20/06/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; Относно политиката за осигуряване и поддържане на доброто експлоатационно състояние на пътищата от държавната пътна мрежа Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/06/2018 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно политиката на правителството по въпросите на миграцията в България и Европа Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 20/06/2018 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно Национално външно оценяване по български език и литература след 7 клас и държавен зрелостен изпит по български език и литература след 12 клас Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/06/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно политиката на Министерството на вътрешните работи за борба с незаконната търговия с оръжие Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/06/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно политиката на МВР за борба с незаконната търговия с оръжие Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 12/06/2018 в несъответствие с ПОДНС
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно политиката на Министерството на финансите спрямо Фонд "Радио и телевизия" Владислав Горанов, Министър на финансите 11/06/2018 отговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитие на устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/06/2018 оттеглен
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно състоянието на горските пътища Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 31/05/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно държавната политика и готовността на Министерството на земеделието, храните и горите чрез Изпълнителната агенция "Борба с градушките" за предотвратяване на щети на населението и на земеделските стопани Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно Национална здравна карта на Република България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 09/05/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно политиката за интеграция на хората с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 04/05/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за прилагане на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/04/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на сектор "Пчеларство" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/04/2018 отговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ; ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ; ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА; Относно постигнатото от Министерството на финансите за намаляване на административната тежест Владислав Горанов, Министър на финансите 05/04/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ; ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ; ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА; МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА; Относно анализ на Министерството на финансите за данните на финансовото състояние на общините през 2017 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване през 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 05/04/2018 отговорено
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА; Относно транскаспийски транспортен коридор Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 05/04/2018 оттеглен
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно обезщетяването на тракийските бежанци Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 04/04/2018 отговорено
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА; Относно Транскаспийски транспортен коридор Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 04/04/2018 оттеглен
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно обезщетяването на тракийските бежанци Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 29/03/2018 в несъответствие с ПОДНС
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно превенция и противодействие на разпространението на наркотици сред подрастващите Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 28/03/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно политиката на Министерството на вътрешните работи относно охраната на границите на Република България Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 28/03/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно държавната политика в областта на хидромелиорациите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 20/03/2018 отговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно политиката за развитие на двустранните отношения между Република България и Република Турция Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 14/03/2018 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно политиката на България за присъединяването на страната ни към Банковия съюз в Европейския съюз Владислав Горанов, Министър на финансите 13/03/2018 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно политика на Министерството на енергетиката в областта на топлоснабдяването Теменужка Петкова, министър на енергетиката 08/03/2018 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно кадровата политика в МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/03/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно политиката на Министерството на младежта и спорта за подготовката на българските спортисти, за участието им на зимните олимпийски игри Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 27/02/2018 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно въвеждането в експлоатация на тол системата Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/02/2018 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно бизнес средата в сектор "Туризъм" Николина Ангелкова, министър на туризма 21/02/2018 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно политиката на доходите Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 20/02/2018 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно насърчаване на активния живот на възрастните хора Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 13/02/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; Относно изграждането на Интегриран център за професионално и военно обучение Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 13/02/2018 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно организация дейността на МВР по териториално обслужване на населението Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиките на Министерството на труда и социалната политика по прилагане на Препоръка на Съвета на Европейския съюз (2016/С 67/01) относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 09/02/2018 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно изпълнение на Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 09/02/2018 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно разработване на интегрирани програми за подкрепа на районите с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/02/2018 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно насърчаване на активния живот на възрастните хора Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 07/02/2018 оттеглен
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно политика в областта на ядрената енергетика Теменужка Петкова, министър на енергетиката 31/01/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно политиката на Министерството на правосъдието относно управлението на затворите и настаняването на осъдените с ефективни присъди Цецка Цачева, Министър на правосъдието 31/01/2018 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ; Относно политиката на правителството във връзка с прилагането на мерки за защита от домашно насилие Цецка Цачева, Министър на правосъдието 19/01/2018 в несъответствие с ПОДНС
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно осигуряване на родилната помощ в страната Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/01/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политика по отношение раждаемостта в страната Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 11/01/2018 отговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно бъдещото развитие на Академията на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/11/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно политика за преодоляване липсата на животоспасяващи медикаменти, реимбунсирани от НЗОК Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/11/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж 2014 - 2020" Томислав Дончев, заместник министър-председател 23/11/2017 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно държавния дълг Владислав Горанов, Министър на финансите 22/11/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно политика за изграждане на електронно управление Томислав Дончев, заместник министър-председател 22/11/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; Относно тежкото финансово състояние на "Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/11/2017 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно инвестиционни проекти в сферата на икономиката и на енергетиката Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 08/11/2017 в несъответствие с ПОДНС
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно осигуряване на капацитет за управление на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и възможна загуба на средства Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политика за решаване на демографските проблеми на страната Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 26/10/2017 отговорено
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно подкрепа на парламентарна инициатива Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 25/10/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката на Министерството на вътрешните работи за пожарната безопасност и защита на населението Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 18/10/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно политика на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 13/10/2017 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно политика на министерство на правосъдието за преодоляване на създаден правен вакуум Цецка Цачева, Министър на правосъдието 11/10/2017 оттеглен
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; Относно политика за безвъзмездна финансова помощ за малки и средни земеделски стопанства по подмярка 4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/10/2017 отговорено
НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА; Относно средствата, постъпващи в Национален фонд "Култура" съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата Боил Банов, Министър на културата 29/09/2017 отговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно политиката на Министерството на външните работи за отношенията с Руската федерация Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 27/09/2017 отговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно спазване на разпоредбите, имащи отношение към риболовния капацитет и възможностите за риболов, и коректно прилагане на процедурите от страна на Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно сигурността на българската граница Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/09/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно политиката на Министерството на вътрешните работи за борба с престъпността Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 08/09/2017 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно политиката на правителството за вътрешната сигурност Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 19/07/2017 в несъответствие с ПОДНС
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологиите и съобщенията относно сигурността на Летище София по време на председателството на Съвета на ЕС през 2018 г Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/07/2017 отговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; Относно липсата на анализи, визия и позиции на Министерството на земеделието, храните и горите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2017 отговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; Относно забавяне на процедурите по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно северозападен район на България, политика относно пътната инфраструктура Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/07/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно северозападен район на България, политика на правителството за спасяване на района Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 13/07/2017 в несъответствие с ПОДНС
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно северозападен район на България, политика относно пътната инфраструктура Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/07/2017 оттеглен
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно утвърждаване на Национална здравна карта Николай Петров, Министър на здравеопазването 12/07/2017 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ; Относно разработване и провеждане на държавната политика в областта на околната среда Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/07/2017 отговорено
АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ; Относно проблемен участък от водопроводна мрежа в гр. Тутракан, област Силистра Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/07/2017 оттеглен
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно третирането на посевите и овощните насаждения със забранени и опасни препарати за пчелите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 30/06/2017 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ; Относно риск за енергийната независимост на страната Нено Димов, Министър на околната среда и водите 30/06/2017 оттеглен
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ Николай Петров, Министър на здравеопазването 28/06/2017 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/06/2017 отговорено
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ; ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД; СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ; ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ; Относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/06/2017 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно политиката на Министерството на вътрешните работи за превенция и противодействие на битова и конвенционална престъпност в област Плевен Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/06/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно актуални проблеми на МВР и политика за оптимизиране на министерството Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/06/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно възстановяване на наборната военна служба Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 06/06/2017 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер - председател на Европейската комисия Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 05/06/2017 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно създаване на функционален модел и политика за изпълнение на основните задачи на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 31/05/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно кадровата политика на правителството Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 30/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно изпълнение на финансовите параметри на решението на Министерския съвет от 01.04.2015 г. за "Многогодишна програма (2015 - 2019) за подкрепа на избрания за "Европейска столица на културата "български град" и Вашата стратегия във връзка с това Боил Банов, Министър на културата 25/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. Николай Петров, Министър на здравеопазването 25/05/2017 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 25/05/2017 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно готовността на Министерството на вътрешните работи за обезпечаване на летния туристически сезон Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/05/2017 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; Относно актуалната политика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България Теменужка Петкова, министър на енергетиката 17/05/2017 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 17/05/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно кадровата политика на правителството Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 17/05/2017 оттеглен
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България Николай Петров, Министър на здравеопазването 17/05/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно кадрово назначение в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 в несъответствие с ПОДНС
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/05/2017 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно политиките на министерството относно искания на общини за съгласие промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 10/05/2017 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно разпределението на финансовите средства за болнична медицинска помощ между отделните области в страната Николай Петров, Министър на здравеопазването 10/05/2017 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно политиката на правителството за осигуряване на охраната на държавната граница с Република Турция Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната 26/04/2017 отпаднало
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно мерките по изпълнение на препоръките, посочени в последния Доклад на Комисията относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка Мария Павлова, служебен министър на правосъдието 26/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА; Относно политиката за безопасността на пътната инфраструктура в Република България и напредък по ремонтните дейности по републиканската пътна мрежа Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014 - 2020 (ОПНОИР) Николай Денков, служебен министър на образованието и науката 20/04/2017 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно степента на готовност на Република България за поемане на Председателството на Съвета на Европейския съюз Деница Златева, служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018 19/04/2017 оттеглен
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно политиките на правителството за увеличаване на доходите на гражданите от нискодоходните социални групи Илко Семерджиев, служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването 19/04/2017 отпаднало
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно действията на МОН по изпълнение на ЗПУО по отношение на подкрепата на деца и ученици със специални нужди Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 16/12/2016 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ; Относно план за действие в ситуация на мащабна миграционна вълна Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 02/12/2016 в несъответствие с ПОДНС
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ; КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА; ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ; МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ; Относно състояние на третокласната пътна мрежа в Република България Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/10/2016 отпаднало
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ; ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ; МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ; ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ; ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ; Относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството Вежди Рашидов, Министър на културата 06/10/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика за преодоляване на кадровия проблем в образователната система Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 30/09/2016 отговорено
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ; ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно политиката на правителството за осигуряване на инвестиции в инфраструктурата на Северна България Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 21/09/2016 в несъответствие с ПОДНС
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика за защита на правата на българските граждани в Обединеното кралство след Брекзит Даниел Митов, Министър на външните работи 21/09/2016 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката по усвояване на средства от Европейския съюз за програмен период 2014 - 2020 г Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 14/09/2016 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно водената от българското правителство и от МВР политика, свързана с опазване на живота и здравето на гражданите, пътуващи по пътищата на България, както и мерките за увеличаване на безопасността по пътищата Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 13/09/2016 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение създаване на заетост на хората в предпенсионна възраст Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 08/09/2016 отговорено
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ; Относно процедура по предоставяне на разрешение за проучване на страителни материали в площ "Мерада", разположена на територията на село Дебник и село Габерово, община Поморие, област Бургас Теменужка Петкова, министър на енергетиката 31/08/2016 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ; Относно обща политика на правителството на Република България за подобряване състоянието на националната сигурност през първото полугодие Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 15/08/2016 в несъответствие с ПОДНС
ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ; Относно предложения за нови назначения на посланици Даниел Митов, Министър на външните работи 22/07/2016 оттеглен
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ; Относно политиката на правителството за целенасочена подкрепа на развитието на Северозападна България Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 20/07/2016 в несъответствие с ПОДНС
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД Владислав Горанов, Министър на финансите 19/07/2016 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно политиката на Министерството на културата за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства Вежди Рашидов, Министър на културата 15/07/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика за привличане на преки чуждестранни инвестиции в Република България след Брекзит Божидар Лукарски, министър на икономиката 14/07/2016 отговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ; Относно правителствената политика по отношение на миграционния натиск през 2016 г Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 13/07/2016 в несъответствие с ПОДНС
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ; ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ; Относно проблеми при приложение на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Петър Москов, Министър на здравеопазването 13/07/2016 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД Владислав Горанов, Министър на финансите 13/07/2016 оттеглен
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно отношенията с Република Куба Даниел Митов, Министър на външните работи 12/07/2016 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз Даниел Митов, Министър на външните работи 06/07/2016 отговорено
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ; Относно политиката на правителството за увеличаване броя на животните в България, осигуряването на достатъчно продукти от животински произход за задоволяване потребностите на вътрешния пазар и износа Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 06/07/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика по засилване на борбата срещу злоупотребата със средства и фондове на Европейския съюз Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 06/07/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ; Относно напредъка по осъществяването на газовите връзки на Република България с Гърция, Турция, Румъния и Сърбия Теменужка Петкова, министър на енергетиката 05/07/2016 отговорено
РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ; АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ; БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ; Относно общата политика на правителството, във връзка с дейността на паравоенни организации и мерките за опазване на обществения ред Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 30/06/2016 в несъответствие с ПОДНС
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ; Относно държавната поллитика за управление на подземните богатства с цел устойчиво развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори Божидар Лукарски, министър на икономиката 29/06/2016 оттеглен
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ; Относно политиката на правителството за утвърждаване института на концесията като висша форма на закрила на обектите - изключителна държавна собственост, обектите, върху които държавата осъществява суверенни права, както и обектите, върху които е установен държавен монопол (чл.18, ал. 1- 4 от Конституцията на Република България) Божидар Лукарски, министър на икономиката 28/06/2016 в несъответствие с ПОДНС