Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изпълнение на Решение № 42/26.01.2015 г. на Министерски съвет на Република България, за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 - 2018 г. , в частта на глава 2
Дата 13/11/2015
Входящ номер 554-05-110
Адресат Христо Иванов, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор