Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно дискриминация в нормативната уредба, касаеща изчисляването на осигурителния стаж и прослуженото време на възитаниците в средните сержантски военни училища
Дата 09/12/2015
Входящ номер 554-05-120
Адресат Николай Ненчев, Министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор