Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно осигуряване на своевременно лечение на българските граждани
Дата 16/12/2015
Входящ номер 554-05-123
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/01/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/01/2016
Текст на питането
Текст на отговор