Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изпълнение на Решение № 42/26.01.2015 г. на Министерския съвет на Република България за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 - 2018 г., в частта на глава 2
Дата 18/12/2015
Входящ номер 554-05-124
Адресат Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/01/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 12/02/2016
Текст на питането
Текст на отговор