Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката при изготвяне на учебните програми по история и литература за средното образование
Дата 27/01/2016
Входящ номер 654-05-12
Адресат Тодор Танев, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор