Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно информационна система, обслужваща настаняването в студентските общежития
Дата 09/03/2016
Входящ номер 654-05-35
Адресат Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/03/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 23/03/2016
Текст на питането
Текст на отговор