Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно провежданата от Министерството на икономиката политика в областта на външноикономическите и търговските отношения
Дата 20/04/2016
Входящ номер 654-05-47
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/06/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 29/06/2016
Текст на питането
Текст на отговор