Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно конкретни действия, които Столична община е предприела за развитието на минералните извори на територията на общината и конкретните резултати от тях
Дата 17/05/2016
Входящ номер 654-05-52
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/05/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 24/06/2016
Текст на питането
Текст на отговор