Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на отбраната за повишаване на мотивацията и интереса за служба в Българската армия
Дата 08/06/2016
Входящ номер 654-05-61
Адресат Николай Ненчев, Министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/06/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 22/07/2016
Текст на питането
Текст на отговор