Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика за справяне с най-честите нарушения на трудови и синдикални права
Дата 21/06/2016
Входящ номер 654-05-65
Адресат Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор