Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно процеса на приватизация и следприватизационен контрол
Дата 22/06/2016
Входящ номер 654-05-67
Адресат Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/07/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 08/07/2016
Текст на питането
Текст на отговор