Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за утвърждаване института на концесията като висша форма на закрила на обектите - изключителна държавна собственост, обектите, върху които държавата осъществява суверенни права, както и обектите, върху които е установен държавен монопол (чл.18, ал. 1- 4 от Конституцията на Република България)
Дата 28/06/2016
Входящ номер 654-05-69
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор