Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно държавната поллитика за управление на подземните богатства с цел устойчиво развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори
Дата 29/06/2016
Входящ номер 654-05-70
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор