Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за увеличаване броя на животните в България, осигуряването на достатъчно продукти от животински произход за задоволяване потребностите на вътрешния пазар и износа
Дата 06/07/2016
Входящ номер 654-05-74
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/07/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/10/2016
Текст на питането
Текст на отговор