Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно водената от българското правителство и от МВР политика, свързана с опазване на живота и здравето на гражданите, пътуващи по пътищата на България, както и мерките за увеличаване на безопасността по пътищата
Дата 13/09/2016
Входящ номер 654-05-88
Адресат Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/09/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/10/2016
Текст на питането
Текст на отговор