Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно степента на готовност на Република България за поемане на Председателството на Съвета на Европейския съюз
Дата 19/04/2017
Входящ номер 754-05-1
Адресат Деница Златева, служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор