Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиките на правителството за увеличаване на доходите на гражданите от нискодоходните социални групи
Дата 19/04/2017
Входящ номер 754-05-2
Адресат Илко Семерджиев, служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 28/04/2017
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор