Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за осигуряване на охраната на държавната граница с Република Турция
Дата 26/04/2017
Входящ номер 754-05-5
Адресат Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 05/05/2017
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор